تمرین تاکتیکی تیم ملی بزرگسالان در زمین اصلی استادیوم آزادی

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، تمرین تاکتیکی تیم ملی بزرگسالان در زمین اصلی استادیوم آزادی