نصب دوربین های مخصوص در جایگاه های بانوان در بازی ایران و کامبوج

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، نصب دوربین های مخصوص در جایگاه های بانوان در بازی ایران و کامبوج