پنج لحظه حیرت انگیز مسابقات فرمول 1

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، پنج لحظه حیرت انگیز مسابقات فرمول 1 گرند پری ژاپن را در ویدیو زیر مشاهده می کنید .