یونس دلفی:به دلیل شخصی من تازه وارد اردو شدم

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، صحبت های یونس دلفی لژیونر تیم ملی امید در حاشیه تمرین تیم مای امید در پژوهشگاه نفت