رشید مظاهری : حریف رو نباید دست کم بگیریم| خوشحالم این لباس را بر تن دارم

به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه لحظه، صحبت های رشید مظاهری در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی پیش از بازی با کامبوج