خلاصه بازی لیون 0 – 0 دیژون – هفته 10 | لیگ 1 فرانسه(لوشامپیونه)

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه.خلاصه بازی لیون 0 – 0 دیژون در هفته دهم لیگ 1 فرانسه(لوشامپیونه)

لیون در هفته دهم لیگ 1، مقابل دیژون متوقف شد.