اعلام برنامه 5 هفته از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه، به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،برنامه بازی ها به شرح زیر است:

جمعه یکم آذرماه 98- هفته اول دور برگشت- ساعت 11:00

دختران کویر مس کرمان- دریژنو فرخ شهر-شهرداری- کرمان

مس رفسنجان-سایپا-پیام نور- رفسنجان

نامی نو اصفهان- ملی حفاری ایران-سالن 25آبان-اصفهان

پالایش نفت ابادان-رهیاب گستر تهران-سالن 17 شهریور-آبادان

هیات فوتبال خراسان رضوی-پویندگان فجر شیراز-شهید بهشتی- مشهد

جمعه 8 آذرماه- هفته دوم دور برگشت- ساعت 11:00

دریژنو فرخ شهر-پارس آرا شیراز- تختی شهر کرد- فرخ شهر

دختران کویر مس کرمان-مس رفسنجان- شهرداری- کرمان

سایپا-نامی نو اصفهان-الغدیر-تهران

ملی حفاری ایران- هیات فوتبال استان خراسان رضوی-شهید ابراهیمی-اهواز

پویندگان فجر شیراز-پالایش نفت ابادان- ابوالفتحی-شیراز

جمعه 15 آذرماه-هفته سوم دور برگشت- ساعت 11:00

مس رفسنجان-دریژنوفرخ شهر-پیام نور-رفسنجان

پارس آرا شیراز-شهروند ساری-پهلوانان نصیری-شیراز

نامی نو اصفهان-دختران کویر مس کرمان-سالن 25 آبان- اصفهان

هیات فوتبال استان خراسان رضوی-سایپا-شهید بهشتی-مشهد

پالایش نفت آبادان-ملی حفاری ایران-مجموعه 17 شهریور- آبادان

جمعه 22 آذرماه- هفته چهارم دور برگشت- ساعت 11:00

دریژ نو فرخ شهر-شهروند ساری- تختی- فرخ شهر

مس رفسنجان-نامی نو اصفهان-پیام نور- رفسنجان

رهیاب گستر تهران-پارس ارا شیراز-شهربانو- تهران

دختران کویر مس کرمان-هیات فوتبال خراسان رضوی-شهرداری- کرمان

سایپا-پالایش نفت ابادان-الغدیر- تهران

شنبه 29 آذرماه –هفته پنجم دور برگشت-ساعت 11:00

نامی نو اصفهان-دریژنو فرخ شهر-سالن 25 آبان-اصفهان

شهروند ساری- رهیاب گستر تهران-هاشمی نسب- ساری

هیات فوتبال خراسان رضوی-مس رفسنجان-شهید بهشتی-مشهد

پارس آرا شیراز-پویندگان فجر شیراز-پهلوانان نصیری-شیراز

پالایش نفت آبادان-دختران کویر مس کرمان-17 شهریور-ابادان

منبع: فارس