صحبت های حسین کلانی در حاشیه تمرین تیم ملی امید

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، حسین کلانی: امیدواریم تیم ملی امید بتواند با حضور حمید استیلی به المپیک برود / پرسپولیس می تواند بر مشکلات خودش غلبه کند.