صحبت های حمید استیلی در حاشیه تمرین ملی

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، حمید استیلی در حاشیه تمرین ملی گفت:امیدوارم حمایت ها بیشتر شود که بتوانیم به المپیک صعود کنیم و حمایت تیم های لیگ برتری تشکر میکنم.