صحبت های محمدرضا آزادی در حاشیه تمرین تیم ملی امید

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، محمدرضا آزادی: تمرینات به خوبی پیش می رود، چند بازیکن به ما ملحق نشدند و اگر ملحق شوند تمرینات کامل می شود و انشالله می توانیم بازی تدارکاتی خوبی را ارائه بدهیم.