فوتبال اروپایی|قسمت سوم

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه، برنامه فوتبال اروپايي به بررسي و تحليل مسابقات فوتبال باشگاه هاي اروپايي انگلستان، اسپانيا،ايتاليا، آلمان و همچنين عملكرد لژيونرهاي ايراني در فوتبال قاره سبز هر هفته در شبكه لحظه مي پردازد.