صحبت های فراز امام علی بازیکن پیکان بعد از پیروزی مقابل سایپا

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، فراز امام علی: بازی بازی تک موقعیت ها بود و توانستیم از موقعیت ها استفاده کنیم, و برنده این دیدار باشیم.