صحبت های اسد آبادی بازیکن تیم ملی جوانان بعد از پیروزی مقابل نپال

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، اسد آبادی: ما از همان نیمه اول فشار برروی حریف آوردیم. ما از دقیقه 1 تا 90 دنبال پیروزی بودیم.