صحبت های امیر مهدی علوی در مورد سرمربی تیم ملی

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، امیر مهدی علوی: مردم نگران اقای ویلموتس نباشند.