صحبت های شاوردی بازیکن تیم ملی جوانان بعد از پیروزی مقابل نپال

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، شاوردی: ما هر راهی پیدا می کنیم که بتوانیم به تیم حریف گل بزنیم، ولی متاسفانه شاید خیرتی وجود دارد که ما نیمه اول را دست می دهیم و نیمه دوم 4 گل می زنیم.