صحبت های مسعود ابراهیم زاده بازیکن ذوب آهن بعد از شکست مقابل ماشین سازی تبریز

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، مسعود ابراهیم زاده: بازی خوبی بود دو تا برای برد آمده بودند و خداروشکر توانستیم به گل برسیم و به برد برسیم.