صحبت های میلاد فخرالدینی بازیکن ذوب آهن بعد از شکست مقابل ماشین سازی تبریز

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، .میلاد فخرالدینی: موقعیت های زیادی داشتیم اما متاسفانه بازی را واگذار کردیم.