احسان قائم مقامی : چند سالی فوتبال علاقه اول من در زندگی بود / روزهای پر التهابی را فوتبال کشور پشت سر می گذارد

به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه لحظه، صحبت های احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج در مورد وضعیت فوتبال ایران و کتاب فوتبال و شطرنج را مشاهده می کنید.