امیر حاج رضایی : با شرایط کنونی فوتبال نمیتوانم به مردم خدمت کنم

به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه لحظه، صحبت های امیر حاج رضایی در مورد شرایط فعلی فوتبال ایران در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب فوتبال و شطرنج را مشاهده می کنید.